//////

POLITYKA KULTURALNA BIBLIOTEK

Jan Wołosz» w artykule o punktach bibliotecznych na wsi pisze o    polityce kulturalnej bibliotek, w których dużą uwagę zwraca się na upowszechnianie literatury popluamonaukowej. Książki tego działu od­grywają znaczną rolę w rozszerzaniu zainteresowań czytelniczych oraz zbliżają przeciętnego czytelnika do najnowszych osiągnięć nauki i kul­tury. W poszczególnych latach, biorąc pod uwagę dane ogólnokrajowe, zasoby literatury popularnonaukowej w bibliotekach w stosunku pro­centowym do całości zbiorów wynosiły: w 1960 roku 30,55%, w 1961 — 31,3%, w 1962 — 31%, w 1963 — 29,6%. Jak widać z podanych powyżej liczb , zasoby literatury popularnonaukowej zmniejszają się od 1961 roku, co na pewno jest zjawiskiem niebezpiecznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *