//////

POLITYKA KULTURALNA

Polityka kulturalna i oś­wiatowa zakłada, iż upowszechnianie wiedzy obejmować musi naj­szersze kręgi społeczeństwa, a przede wszystkim ludzi z wykształce­niem podstawowym i średnim. Cały system oświaty ma przygotował’ ludzi do działania w nowych warunkach postępu technicznego i nau­kowego, ma ich przygotować do pracy, która stała się bardziej złożona i wymaga wyższych niż dotychczas kwalifikacji. Szybki i dynamiczny wzrost gospodarki narodowej stwarza konkret­ne potrzeby realizowania na szeroką skalę śmiało zakrojonego planu kształcenia szerokich mas społecznych. Duże również znaczenie ma popularyzowanie aktualnego postępu poszczególnych dziedzin wiedzy wśród specjalistów z wyższym wykształceniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *