//////

PODZIAŁ SPOŁECZNOŚCI

Podział społeczności wiejskiej według grup wieku przedstawiał się następująco: do lat 20 było 45 słuchaczy (17 kobiet i 25 mężczyzn), naj­liczniejszą grupę wieku stanowili słuchacze między 20 a 40 rokiem iycia — 71 osób (30 kobiet i 45 mężczyzn), w wieku 40—65 lat było już tylko 26 słuchaczy (11 kobiet i 15 mężczyzn). Co do wykształcenia, to kobiet z niepełnym podstawowym było 5, z wykształceniem podsta­wowym — 28 (największa grupa), średnim — 20, niepełnym śred­nim — 5. Wśród mężczyzn, których było więcej, ukształtowały się po­dobne proporcje: niepełne podstawowe — 11, podstawowe — 39, śred­nie — 21, niepełne średnie — 13, niepełne wyższe — 1.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *