//////

PODOBNE PRÓBY

Te i tym podobne próby odejścia od filmowania grającego wykonawcy nie należą jednak do najszczęśliwszych. Obraz filmowy nie potrafi oddać nieokreślonego, mglistego, wielo­znacznego charakteru wizji, marzeń czy wyobrażeń, lecz czyni je dosłownymi, spłaszcza i ukonkretnia.Tradycje filmu muzyczno-biografićznego przyzwyczaiły je­dnakże odbiorców do chwytów konwencjonalnych, które. prze­stają oni odnosić do rzeczywistości, lecz przyjmują na zasa­dzie umowy. Tak jest w przypadku, gdy widzimy kompozytora grającego na fortepianie, a słyszymy orkiestrę symfoniczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *