//////

POCZĄTKOWE OLŚNIENIE

Początkowe olśnienie samym materia­łem ustępuje szybko znużeniu, zwłaszcza że muzykę konkretną cechuje często ubóstwo fakturalne, rytmiczne, tematyczne itd. Problemy te są jednak, być może, tylko rezultatem młodego wieku muzyki konkretnej i prawdopodobnie w przyszłości zo­staną pomyślnie rozwiązane. Zresztą te same momenty, które budzą zastrzeżenia kompozytorów czy krytyków muzycznych, są zaletą w oczach twórcy filmowego, stąd muzyka konkretna szybko robi karierę w radio (urodziła się przecież jako mu­zyka radiowa), teatrze (słynny paryski spektakl Orfeusza) i    w filmie. W paryskim studio powstała muzyka do holender­skiej krótkometrażówki Pochód masek, dwu filmów telewizyj­nych (jeden na temat astrologii, drugi poświęcony meksykań­skiej sztuce ludowej), a następnie skomponowana przez Schaeffera muzyka do Maszyny ludzkiej i Bouleza do Symfo­nii mechanicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *