//////

PŁYNNA GRANICA

Dość płynna jest niejednokrotnie granica między książką popu­larnonaukową w ścisłym tego słowa znaczeniu, a taką, która w określo­nych warunkach może spełniać rolę analogiczną. Z tych właśnie powo­dów na liście znalazły się prace o charakterze bardziej naukowym (np.Jabłońskiego), czy — z drugiej strony — utwory z dziedziny litera­tury pięknej. Pierwsze stanowią najwyższy poziom popularyzacji, o któ­rym była już mowa uprzednio, drugie natomiast — to poznawanie po­przez tzw. „fikcję literacką”. Z dziejów umysłowości polskiej w XIX i XX w. dobrze wiadomo, jaką poznawczą, kształcącą i uświadamiającą rolę spełniały powieści historyczne i społeczne Kraszewskiego, Sienkie­wicza, Prusa, Orzeszkowej, Żeromskiego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *