//////

PATETYCZNA MUZYKA

Uniesienie 6ię Mateusza z kamienia, pod którym pochował ptaka. Potrzeba muzyki w. tym miejscu również zrodziła się w trakcie montażu. W montażu wypadło zbliżenie Mateusza siedzącego na kamieniu, gdzie miał być użyty monolog we­wnętrzny. (…) Ujęcie to wyeliminowałem, ponieważ postano­wiłem całkowicie zrezygnować z monologu wewnętrznego. W tej sytuacji poderwanie się Mateusza stawało się niezrozu­miałe. Patetyczna muzyka, która to poderwanie uprzedza, na­daje nowy sens scenie — odczucie przez Mateusza «smugi cie­nia*. Formułuję to tymi słowami, bo nie jest to jeszcze chyba przeczucie śmierci.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *