//////

OPARCIE NA SYSTEMATYCE

Opierając się na zaproponowanej uprzednio syste­matyce w zakresie stopnia i przedmiotu popularyzacji wiedzy wymie­nione dotychczas formy działalności TWP można zaliczyć ’do typu pierwszego i drugiego. Typ trzeci – informacja naukowa – to właś­ciwa domena działalności „popularyzatorskiej” przede wszystkim towa­rzystw naukowych ogólnych, takich jak Wrocławskie Towarzystwo Nau­kowe, Łódzkie Towarzystwo Naukowe czy Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, swego rodzaju regionalnych akademii, skupiających pracowników nauki z różnych dziedzin wiedzy.Ignacy Małecki tak określa znaczenie popularyzacji nauki wśród pracowników naukowych: „Popularyzacja naiiki ma do spełnienia waż­ne zadanie wśród samych pracowników nauki, stanowiąc czynnik współ- ziałający w procesie integracji nauk i wzajemnego przekazywania doświadczeń między różnymi dyscyplinami”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *