//////

ODPOWIEDZI LUB ICH BRAK

Jeden odmówił odpowie­dzi, tłumacząc to różnymi przyczynami ogólnymi, w swojej odpowiedzi jeden odesłał do publikowanych materiałów. Pozostali nie odpowiedzieli w ogóle, bądź też listy wróciły z adnotacją, że adresata nie zastano. Li­cząc procentowo ilość listów i odpowiedzi w kraju i za granicą, trzeba stwierdzić, że z zagranicy nadeszło odpowiedzi znacznie więcej. Oba py­tania zadane autorom zagranicznym mieszczą się w zasadzie w ankiecie rozesłanej w kraju i dlatego wszystkie otrzymane wypowiedzi zostały wyzyskane przy omawianiu poszczególnych punktów ankiety krajowej. Na pytanie „Jakie zadania p. zdaniem powinna spełniać literatura popularnonaukowa?” uczestnicy ankiety odpowiadają w sposób bardzo do siebie zbliżony.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *