//////

NIEZGADZAJĄCE SIĘ WYPOWIEDZI

W drugiej natomiast zdarzają się wypowiedzi nie zgadzające się z poglądami autora, polemizujące z jego zapatrywa­niami, a w wypadkach szczególnie drażliwych obraźliwe. „Otrzymywa­łam listy z obelgami” — pisze Stęślicka-Mydłarska, a Tadeusz Kotar­biński tak formułuje odpowiedź na to pytanie: „Publikacje rozchodzą się dość szybko, spotykam się z dowodami zainteresowania i chęci konty­nuowania kontaktów, ale w przypadku poruszenia tematów światopo­glądowo drażliwych — z brutalnym i obelżywym sprzeciwem”. Jest też wypowiedź, że piszący listy reagują rozmaicie (w każdym wypadku ne­gatywnie), a więc jedni „przyczepiają się” do rozmaitych szczegółów, wyszukują pozorne sprzeczności i niejasności, inni interesują się raczej ubocznymi kwestiami tematu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *