//////

NAWIĄZANIE I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY

W wyniku nawiązania i rozwijania w spółpracy z GS-ami, PGR-ami, Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnych zwiększyła się znacznie ilość uniwersytetów wiejskich.Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej czyni stara­nia o utrzymanie możliwie największej ilości placówek działających przez kilka lat i przeznacza na ten cel specjalne fundusze. W porów­naniu z latami poprzednimi wzrasta nieco liczba uniwersytetów dzia­łających dłużej niż rok, jednakże zbyt wiele jeszcze placówek przerywa zajęcia po jednym roku działalności. Placówki wieloletnie działają przeważnie w środowisku wiejskim, chociaż i one kończą często swą działalność po trzech latach.Na pierwsze lata działalności program przewiduje tematykę za­czerpniętą z atrakcyjniejszych zagadnień, jak medycyna, prawo, peda­gogika, historia i historia regionu, rolnictwo.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *