//////

NAJBARDZIEJ ZNANE PRZYKŁADY

Najbardziej znane przykłady wykorzystania fal Martenota dla filmu to muzyka do Idei Bartoscha, Turbiny 50 000 Jutkiewicza, Pygmaliona Asquitha, Moby Dicka Husto- na i Świata milczenia Cousteau i Malle’a. Podobnie jak the­reminium, fale Martenota wiążą się tutaj ze sprawami niety­powymi, podkreślając odrębność świata maszyn czy podmor­skich ‚głębin.Taką samą karierę zrobiły inne tego rodzaju instrumenty jak trautonium,’ novaichord, ondioline^ elektronium itp., ale praw­dziwym przewrotem stały się dopiero narodziny muzyki kon­kretnej i elektronowej. Choć wymienia się je zwykle obok sie­bie, i to jednym tchem, w istocie są to dwie techniki całkowi- cie różne, W przeciwieństwie do muzyki elektronowej muzyka konkretna nie tworzy struktur nowych, lecz przetwarza struk­tury istniejące.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *