//////

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE

Zwraca się więc ciągle uwagę na maksymalne wykorzystanie najłatwiejszych do uzyskania, a przecież niezawodnych środków, jak tablica i kreda.Niewątpliwie najważniejszym zadaniem w dalszym rozwoju działal­ności odczytowej jest ogólne podniesienie poziomu wygłaszanych od­czytów przez właściwy dobór i szkolenie prelegentów, dlatego też Towarzystwo Wiedzy Powszechnej prowadzi swą działalność w ścisłej łączności z pracownikami nauki oraz działaczami kultury i oświaty.Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wroc­ławiu liczył w 1965 roku 987 członków-prelegentów sekcji wojewódz­kich i powiatowych. Są to samodzielni pracownicy naukowi wyższych uczelni wrocławskich, którzy reprezentują specjalności z różnych dzie­dzin wiedzy, a także działacze kultury i oświaty zatrudnieni w insty­tucjach państwowych i społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *