//////

KSIĄŻKA POPULARNONAUKOWA W OPINII AUTORÓW

Dział obejmujący analizę materiału ankietowego rozpoczyna ankieta autora. Zarówno ten układ, jak i sama zasada wymagają paru wyjaśnień.W badaniach różnego rodzaju procesów natury społecznej metoda ankietowa odgrywa od dawna wybitną rolę. Badania te dotyczą w isto­cie rzeczy dwu kręgów zjawisk: a) zespołu faktów obiektywnych będą­cych wytworami o zasięgu społecznym, b) stanów świadomości zarówno wytwórców, jak i odbiorców owych wytworów. Mają one na celu prze­de; wszystkim dotarcie do owych stanów świadomości, aby za pomocą szeregu celowo skonstruowanych i uporządkowanych pytań uzyskać od wytypowanych osób odpowiedzi przedmiotowo tożsame i w swym uję­ciu jednoznaczne. Nie miejsce tu na wdawanie się w trwającą dyskusję na temat za­sięgu oraz wystarczalności metody ankietowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *