//////

JEDNA Z PIERWSZYCH CZYNNOŚCI

‚Jedną z pierwszych czynności powojennej polityki kulturalnej pań­stwa było powołanie szeregu odpowiednich instytucji i uchwalenie norm Określających formy, zakres i cele działalności kulturalnej. Pow­stawały biblioteki powszechne, wydawnictwa książkowe i prasowe, po­wołano Komitet Upowszechniania Książki i wiele innych instytucji organizowanych z myślą o tych, którzy chcąc nadążać za rozwojem życia ekonomicznego i kulturalnego, starają się nie tylko opanować wiedzę specjalistyczną na odcinku wykonywanego przez siebie zawodu, ale również gromadzić i wzbogacać wiadomości z innych dziedzin nauki i techniki. „Cywilizacja nowoczesna wymaga nie tylko konkretnych wiadomości i sprawności, wymaga ona również od ludzi kwalifikacji trudniejszych, bardziej nieuchwytnych, wymaga ona nowej postawy wobec świata i życia, postawy darzącej zaufaniem rozum i badania naukowe, postawy wrogiej mitom i przesądom, postawy zamiłowanej w sprawdzaniu tez, w wypróbowaniu wniosków” — pisze Bohdan Su­chodolski.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *