//////

JAZZOWE MOTYWY

Motywy modem jazzowe towarzyszą wędrówce bo­hatera po mieście (m. in. spaceruje on jako żywa reklama), akcentują jego samotnośćNi wyobcowanie. Ekscytujący charakter muzyki jazzowej wykorzystuje Polań­ski we Wstręcie, filmie będącym, według określenia autora, „pejzażem mózgu” chorej psychicznie bohaterki. I tutaj jazz charakteryzuje zarówno atmosferę miasta, które bohaterce — cudzoziemce wydaje się obce i wrogie, jak i świat osobistych przeżyć dziewczyny.Tej pierwszej sprawie służy dwukrotnie wprowadzony motyw ulicznych grajków, karłów, których niespodziewane pojawie­nie się niesie ze sobą niesamowitość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *