//////

INDYWIDUALNY CHARAKTER

Percepcja ma więc tu charakter intelek­tualny, który modyfikuje odbiór przez odwoływanie się do in­formacji dostarczonych wcześniej, konfrontowanie nówycli wrażeń z pamięcią o starych.’ Praktyka kompozytorska wielu twórców filmowych dowodzi, że już w samym zamierzeniu muzyka mogąca towarzyszyć określonemu odcinkowi filmu nie posiada cech niepowtarzal­nych, właściwych tylko danej sytuacji. Dimitri Tiomkin, ame­rykański kompozytor muzyki filmowej, dwukrotnie nagrodzo­ny Oscarem, wyznał na łamach swej autobiografii, że jego technika tworzenia dla kinematografii polegała głównie na adaptacji własnych utworów, powstałych niezależnie od filmu, które z różnych przyczyn nie były wydawane ani wykonywa­ne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *