//////

IMPONUJĄCE LICZBY

Są to liczby imponujące nie tylko z uwagi na wielkość nakładów, ale i ze względu na fakt zupełnego częstokroć wyczerpania wyliczo­nych tytułów. Następstwem tego jest stały i systematyczny wzrost wy­pożyczeń literatury popularnonaukowej, który przedstawia się nastę­pująco: w 1960 r. 8,22% ogólnej ilości wypożyczeń, w 1961 — 9,37%, w 1962 — 9,990/», w 1963 — 10,8%,Jeżeli tę stale wzrastającą ilość czytelników zestawi się z poprzednio danych dotyczących poszczególnych tytułów dostarczyły wydawnictwa. Licz­by przedstawiają wielkości nakładów wszystkich wydań, liczby w nawiasie ozna­czają ilości nakładówcytowanymi malejącymi ilościami książek popularnonaukowych w bi- n ^tekach, okaże się, że stan taki nie sprzyja rozwojowi upowszechnia- le zy w kraju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *