//////

GORSZA SYTUACJA

Sytuacja jest o tyle gorsza, że w tej liczbie znajduje się jeszcze sporo mało przydatnych i z tego powodu prawie nie wykorzystanych książek. Należy zwrócić uwagę również na zmniejszające się w sposób nagły nakłady książek popularnonaukowych. Książki tego działu wydane w 1964 r. stanowią niewiele więcej aniżeli Vs egzemplarzy wydanych w 1950 r. Tablica obok, opracowana na podstawie zestawienia sporządzonego przez Marię Czarnowską , najlepiej ilustruje ten stan.W tym samym czasie w całej produkcji światowej, szczególnie w wy­daniach pocket-boocks, nastąpił sizybki rozwój ilościowy książek popu­larnonaukowych, które stały się przedmiotem szczególnej uwagi polityki wydawniczej. Zagadnienia te, o których pisze Robert Escarpit, są również przedmiotem rozważań naszych pism fachowych, np. „Prze­glądu Księgarskiego i Wydawniczego”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *