//////

FORMY NAUKOWEGO PRZEKAZU

Właśnie ten drugi typ książki jest przedmiotem naszego zainte­resowania. Ukształtowanie form naukowego przekazu zawarte w tego rodzaju publikacji ma charakter szczególny. Tu słownictwo, styl, zespół porównań, przykładów, analogii ze światem dostępnym w naszym co­dziennym doświadczeniu, wreszcie anegdota, niezwykłość, fantazja i arty­styczna niemal pomysłowość w formowaniu treści przekazywanych — wszystko to jest specyficznym kunsztem łatwego mówienia o sprawach trudnych, wyobrażeniowego prezentowania treści czysto pojęciowych, a więc popularyzacji doskonałej. Za osiągnięcia w tej dziedzinie wysoką nagrodę uzyskał uczony amerykański rosyjskiego pochodzenia, prof. Gamow. Książka popularnonaukowa w odróżnieniu od literatury pięknej ulega w niektórych dziedzinach stosunkowo szybkiej dezaktualizacji i traci swoją przydatność, jeżeli nie nadąża za zmianami i nowościami, postępującymi szybko w rozwoju nauki i techniki oraz w życiu spo­łecznym i politycznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *