//////

EKSPONOWANIE MOTYWÓW

Najprostsze będzie oczywiście eksponowanie motywów jazzo­wych przy współudziale odpowiednio „sugestywnych” obra­zów. Ambitniejszym twórcom chodzi jednak nie o naiwne charakte­rystyki i posługiwanie się jazzem, by uzyskać demoniczną atmosferę, lecz przede wszystkim o wykorzystanie specyficz­nego działania muzyki jazzowej na słuchacza. Dzięki swemu bezpośredniemu działaniu nie musi ona być „rozumiana” ani identyfikowana emocjonalnie, ani nawet kojarzona z obrazem. Twórcy wykorzystują działanie motoryczne jazzu po to, by wprawić widza w stan szczególnej ekscytacji, oszołomienia, wy­ostrzyć jego fizyczną wrażliwość, a tym samym przygotować na przyjęcie jakiejś 6ceny czy. kwestii, wymagającej tego ro­dzaju emocjonalnego wprowadzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *