//////

DOTARCIE Z KSIĄŻKĄ DO RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Doświadczenie jednak wykazało, że popularyzacja wiedzy, będąc prob­lemem trudnym i złożonym, nie jest ani dawkowaniem wiedzy specja­listycznej, ani wiedzą dla „maluczkich”, podawaną w sposób prymityw­ny i często infantylny, lecz wymaga przemyśleń, ciągłego eksperymento­wania i poszukiwania nowych form i metod. Należało więc przejść z opracowań wąskotematycznycih w formie broszur do książek podejmu­jących tematy szersze, ogólniejsze i aktualne z punktu widzenia po­trzeb społeczno-gospodarczych kraju. Ten stan rzeczy potwierdza na­turalną tendencję współczesnego wydawnictwa, chcącego sprostać za­daniom społecznym.Ważnym problemem stało się dotarcie z książką popularnonaukową do srodowisk robotniczych i wiejskich, gdzie szybkie przemiany gos­podarcze i kulturalne rodziły naturalny pęd do wiedzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *