//////

CZASOPISMA POPULARNONAUKOWE

Leśnik odpowiedział krótko: „tak”.Inżynier elektryk uważał, że literatura popularnonaukowa „powinna być bardziej jasna dla ludzi nie na poziomie średnim — więcej fotografii rysunków”.Elektrotechnik zażądał: „forma ujęcia powinna mieć bardziej wyra­zistą szatę graficzną — wykresy, rysunki, dobre fotografie”.Bibliotekarz stwierdził, że wiele się zmieniło na lepsze, a szczególnie Wiedza Powszechna, PZWL mają tu duże osiągnięcia. Również czaso­pisma popularnonaukowe, a m. in. „Wiedza i Życie” są dobrze opraco­wane.Psycholog żąda bardziej praktycznego ujęcia na gruntownej podbu­dowie teoretyczn ej. Antropolog uważa, że wydawnictwa „Iskier” i „Wiedzy Powszechnej” są dobre.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *