//////

CECHA GŁÓWNA

Cechą główną, a zarazem wspólną wszystkich zainteresowanych tym wydawnictw jest ciągłe poszukiwanie najbardziej atrakcyjnej formy przyczyniającej się do spopularyzowania różnych dziedzin wiedzy wśród coraz szerszych mas społeczeństwa. „Szczególną funkcję mają tu do spełnienia wydawnictwa encykloperiyczne, podające w formie skondensowanej, a jednocześnie przystęp­nej rzetelny zasób wiadomości” — pisał Krzysztof Boruń, recenzując jedną z wydanych ostatnio encyklopedii „Przyroda i technika” . Ruch wydawniczy ostatnich lat nastawiony został na masową produkcję tego typu wydawnictw, fakt ten najlepiej obrazują tytuły i wysokość nakła­dów niektórych encyklopedii lub pozycji o charakterze encyklopedycz­nym ukazujących się w pięciu wydawnictwach: w Państwowym Wy­dawnictwie Naukowym, Państwowym Wydawnictwie Ekonomicznym, Wydawnictwach Naukowo-Technicznych, Wiedzy Powszechnej i Is­krach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *