//////

AUDYCJA MUZYKI SZMERÓW

Za datę jej narodzin uważa się rok 1948, kiedy to 5 października radio paryskie nadało pierwszą audycję muzyki szmerów przygotowaną przez Pierre Schaeffera, W rok później zaproponował on dla niej nazwę — musique concrete, muzyka konkretna, której nie trzeba ani notować, ani wyko* nywać. Pierre Schaeffer jest zarazem inżynierem,’ kompozyto­rem’ i krytykiem, autorem książki W poszukiwaniu • muzyki konkretnej. Przy pomocy swych współpracowników (a zwłasz­cza kompozytora Pierre Henry) zdołał zapewnić rozgłos tej muzyce zrodzonej ze świata wszystkich możliwych zjawisk akustycznych. Materiałem dla niej są szmery ulicy, fabryk, dźwięki egzotycznych instrumentów, mowa ludzka i wszelkie­go rodzaju odgłosy: tłuczonego szkła, puszczanej z kranu wo­dy itp. Podlegają one następnie przetworzeniom za pomocą specjalnej aparatury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *