//////

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ODCZYTOWEJ

Ludność faktycznie nieoświecona okazała się bardzo spragniona wiedzy. Na południu, w kraju Gallów, górnicy organizowali specjalne pociągi wycieczkowe do Sardiff, aby posłuchać tam wykładu Sylvanusa Tho­masa na temat elektryczności. W Bradford tłum 3500 robotników fab­rycznych słuchał go z największą uwagą przez godzinę i trzy kwan- dranse” .Zadaniem odczytu jest budzenie zainteresowań intelektualnych przez sygnalizowanie nowych problemów naukowych i społeczno-politycz­nych. Największą ilość odczytów wygłasza się na wsi, drugą grupę co do ilości stanowi miasto, trzecią — ośrodki wczasowe .Analiza działalności odczytowej w powiatach pozwala stwierdzić, że najżywiej prowadzona jest ona w powiatach rolniczych, prawie cał­kiem pozbawionych przemysłu (Strzelin, Milicz, Jawor) lub w takich powiatach o najwyższym stanie uprzemysłowienia, w których działal­ność odczytowa lokalizuje się w kombinatach i zakładach przemysło­wych (Wałbrzych, Jelenia Góra, Zgorzelec — Turoszów).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *